www.kvsoy.fi

INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÖEHDOT JA REKISTERISELOSTE

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot ja yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. KVS Valaistussuunnittelu Oy:llä (jatkossa KVS Oy) on oikeus päivittää näitä ehtoja, muuttaa sivujen sisältöä tai lopettaa palvelun tuottaminen ilman ennakkoilmoitusta. Näihin ehtoihin ja Internet-kotisivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, sivujemme graafinen sekä visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto ovat KVS Oy:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon. Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen nk. siviili tarkoitukseen ellei KVS Oy erikseen myönnä lupaa muuhun käyttöön. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistö- ja muita mediatiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

 

VASTUU SIVUJEN SISÄLLÖSTÄ

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Yhtiöstämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Yhtiömme tekee parhaansa, että näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa, mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot ja muut kumppanit eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

KVS Oy ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti emme myöskään vastaa sivuillamme olevien keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. KVS Oy:llä on oman harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen lainsäädännöstä tai muuhun vedoten ole pakotetta. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Yhtiöllemme lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita KVS Oy:lle lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy. Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

 

REKISTERISELOSTE

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut, maantieteellisesti kävijät ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk Google Analystics tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin.

Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä: info(at)kvsoy.fi tai hylkäämällä mahdollisen mainoskirjeen tulo jatkossa. Jos kävijä lähettää KVS Oy:lle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen Yhtiöllemme on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten. Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi KVS Oy:n lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason KVS Oy on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein. Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voit tehdä ainoastaan kirjallisesti osoitteella: KVS Valaistussuunnittelu Oy, Vanhankylänkaari 13, 60320 Seinäjoki.